ภาพประกอบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก กระประปาส่วนภูมิภาค