ภาพประกอบ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ทีฆายุกาโหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค