ข่าวสมัครงานทั้งหมด

อัพเดท การประกาศเรียกบรรจุพนักงานเฉพาะบัญชี กปภ.ข.๕
อ่าน 1164
[ 2017-07-18 16:10:20 ]

Total 1 Record : 1 Page : 1


นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕
กดติดตามข่าวจาก
หน่วยงาน กปภ.
ส่วนกลางและภูมิภาคCall Center ของการประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 หรือ pr@pwa.co.th