ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิกับ กปภ. ผ่านเว็บไซต์ กปภ. https://payment.pwa.co.th/welfare-register/
และสำนักงาน กปภ.ทุกแห่งทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ข่าวสมัครงานทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
อ่าน 123
[ 2019-02-22 14:09:46 ]
Mr.
อ่าน 722
[ 2019-02-18 13:26:56 ]
Mr.
อ่าน 57
[ 2019-02-18 13:26:45 ]
Mr.
อ่าน 63
[ 2019-02-18 13:26:45 ]
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกลูกจ้างพื้นที่พิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
อ่าน 151
[ 2019-01-30 11:38:26 ]

Total 5 Record : 1 Page : 1
กดติดตามข่าวจาก
หน่วยงาน กปภ.
ส่วนกลางและภูมิภาคCall Center ของการประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 หรือ pr@pwa.co.th