วิธีการตรวจสอบท่อแตกรั่วภายใน

หมั่นตรวจสอบสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากเกิดผิดปกติจากการไหลของน้ำประปา หรือเสียค่าน้ำมากผิดปกติ ควรตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลภายในหรือไม่ดังนี้
ปิดก๊อกน้ำทุกตัว ดูการเคลื่อนที่ของมาตรวัดน้ำ หากมีท่อรั่วจะมีการเคลื่อนไหวของมาตรวัดน้ำ หรือสังเกตพื้นดินบริเวณเส้นท่อผ่านจะเปียกชื้นแฉะแสดงว่ามีท่อแตกรั่วจึง ควรมีการซ่อมแซมแก้ไข น้ำที่ไหลมาทีละหยด ทั้งวันอาจจะสูญเสียถึง 400 ลิตร แต่ถ้าหยดมากจะสูญเสียถึง 3,000 ลิตรต่อวัน

วิธีตรวจหาท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านด้วยตนเอง

ชมวิดีโอ