การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา

ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิกับ กปภ. ผ่านเว็บไซต์ กปภ. https://payment.pwa.co.th/welfare-register/
และสำนักงาน กปภ.ทุกแห่งทั่วประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ข่าวหยุดจ่ายน้ำประปา/น้ำประปาไหลอ่อน


ข่าวประชาสัมพันธ์

กดติดตามข่าวจาก
หน่วยงาน กปภ.
ส่วนกลางและภูมิภาคCall Center ของการประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 หรือ pr@pwa.co.th