การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่ 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074311245
แฟกซ์ 074312440
E-Mail 55520@pwa.co.th

QRCode ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

Website :      reg5.pwa.co.th/PWA5


ประกาศหยุดจ่ายน้ำ / น้ำประปาไหลอ่อน


  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ


  • ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565