การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา
256 หมู่ที่ 5 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0-7454-1091
โทรสาร 0 7454 1091
5552030@pwa.co.th

QRCode ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

Website :      reg5.pwa.co.th/PhangLa


ประกาศหยุดจ่ายน้ำ / น้ำประปาไหลอ่อน


  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ
  • ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565