การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา
145 หมู่ 10 ถ.กาญจนวณิชย์ ตรงข้ามโรงยิม ม.ราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0 74 550693 - 5
โทรสาร 0 7444 3861
E-Mail 5552011@pwa.co.th

QRCode ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

Website :      reg5.pwa.co.th/SongKhla


ประกาศหยุดจ่ายน้ำ / น้ำประปาไหลอ่อน


  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

  • ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565