การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง
158 ถนนท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
โทรศัพท์ 0-7521-8216
โทรสาร 0-7521-1326
E-Mail 5552018@pwa.co.th

QRCode ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

Website :      reg5.pwa.co.th/Trang


อ่านข่าวประกาศหยุดจ่ายน้ำ / น้ำประปาไหลอ่อน ย้อนหลังที่นี่


  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ
  • ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565