การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา 
256 หมู่ที่ 5 ถ.กาญจนวานิช
ต.พังลา
อ.สะเดา
จ.สงขลา
90170

โทรศัพท์  0-7454-1091
โทรสาร  0 7454 1091
5552030@pwa.co.th
  • ข่าวสาร
  • ผลการดำเนินงาน
  • จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด
  • กำลังผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิต
  • ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
  • ปริมาณน้ำจำหน่าย
  • เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ