ข่าวสมัครงานทั้งหมด

ประกาศกปภ.ข.5 เรื่อง รายชื่อลูกจ้างพื้นที่พิเศษที่ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
อ่าน 333
[ 2019-05-15 14:34:59 ]

Total 1 Record : 1 Page : 1
กดติดตามข่าวจาก
หน่วยงาน กปภ.
ส่วนกลางและภูมิภาคCall Center ของการประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 หรือ pr@pwa.co.th