การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

ข่าวหยุดจ่ายน้ำประปา/น้ำประปาไหลอ่อน


ข่าวประชาสัมพันธ์

กดติดตามข่าวจาก
หน่วยงาน กปภ.
ส่วนกลางและภูมิภาคCall Center ของการประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 หรือ pr@pwa.co.th