การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก

ข่าวหยุดจ่ายน้ำประปา/น้ำประปาไหลอ่อน


ข่าวประชาสัมพันธ์









กดติดตามข่าวจาก
หน่วยงาน กปภ.
ส่วนกลางและภูมิภาค



Call Center ของการประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662 หรือ pr@pwa.co.th