นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแลบ้านแลเมือง

 

5
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อรับชมและรับฟังรายการ

นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแลบ้านแลเมือง เกี่ยวกับปริมาณน้ำดิบและการส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ จ.สงขลา ในช่วงหน้าแล้ง และประชาสัมพันธ์โครงการ ประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำ ทางสถานีวิทยุ มอ. FM 88.0 MHz เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 14.15 น.