การทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำ

(โดย เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2)

 

     การทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำ

ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำแต่ละแบบแต่ละรุ่นจะผลิตตาม Design ของตนเอง ผลผลิตจะเป็นไปตาม Design หรือไม่นั้น สิ่งที่ผู้ผลิตปฏิบัติแล้วได้ผลก็คือต้องมีการวัดผลหรือทดสอบด้วยเครื่องมือวัดและเป็นวิธีการที่สากลยอมรับแต่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลทางการค้าผู้ผลิตจะทดสอบทุกเครื่องหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนโยบายบริหารจัดการภายในด้วยเหตุผลดังกล่าว ลูกค้าอาจให้ทำการทดสอบซ้ำต่อหน้า ด้วยวิธีการเดียวกับผู้ผลิตหรือทดสอบภาคสนามหลังจากติดตั้งใช้งาน การทดสอบภาคสนามแม้ว่าผลทดสอบจะไม่เที่ยงตรงแน่นอนมากนัก ก็เป็นวิธีสร้างความมั่นใจให้กับผู้ออกแบบและลูกค้าในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

พนักงานสามารถศึกษาความรู้โดยละเอียดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

โดยใช้โปรแกรมในสมุดคำนวน

หรือทดสอบโปรแกรมผ่านหน้าเว็บที่นี่ครับ