คู่มือช่างไฟฟ้า สำหรับ กปภ.


คำนวณต่างๆ ดังนี้
ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดหม้อแปลง
ตัวเก็บประจุ
สายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย

ดาวโหลด Application for Android ได้ที่นี่ครับ

 

 

Write comment (0 Comments)

เครื่องแสดงข้อมูลการจ่ายน้ำจากระบบ SCADA

scada 2559

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ)

คุณลักษณะ

- เป็นเครื่องแสดง และแจ้งเตือน ข้อมูลการจ่ายน้ำ ซึ่งประกอบด้วยแรงดันและอัตราการไหล ของแต่ละเส้นท่อจ่ายน้ำ/ส่งน้ำ โดยใช้ข้อมูลจากระบบ SCADA

- การเชื่อมต่อกับระบบ SCADA ใช้การเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน Modbus TCP/IP ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ SCADA ที่นิยมใช้โดยทั่วไป

- ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนได้ด้วยตนเอง โดยการกำหนดค่ามาตรฐานแต่ละเส้นท่อลงใน SD Card ภายในเครื่อง

Attachments:
Download this file (SCADA2559.pdf)SCADA2559.pdf[ ]1278 kB
Write comment (0 Comments)

ความหมายของคำว่า "น้ำสูญเสีย"

ธุรกิจการประปาก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีเป้าหมายในการดำเนินงานเหมือนกับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอื่นๆ คือ ผลกำไรจากการประกอบกิจการ แต่การดำเนินงานจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของนโยบาย ในการบริหารกิจการประปา ผลกำไรที่ได้ ประกอบด้วยหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่สะท้อนผลกำไรได้โดยตรง คือ ปัจจัยของนํ้ำสูญเสีย แล้วน้ำสูญเสียคืออะไร “น้ำสูญเสีย คือ น้ำที่จ่ายเข้าระบบแล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้ "แล้วอยู่ส่วนไหนของระบบ?

water loss

Attachments:
Download this file (waterZloss.pdf)waterZloss.pdf[ ]1048 kB
Write comment (0 Comments)

ความรู้เกี่ยวกับคลอรีนในระบบประปา

chlorine

          คลอรีนใช้ฆ่าเชื้อหรือสารก่อโรคในกระบวนการผลิตน้ำประปา การใช้คลอรีนมีข้อจำกัดหลายประการเพราะเป็นสารเคมีที่มีทั้งคุณและโทษ ควรใช้อย่างถูกวิธีตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาชีวอนามัยและด้านอื่นๆ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ควบคุมการใช้คลอรีนให้มีความปลอดภัยสูง ปรับจ่ายด้วยความเที่ยงตรงและประหยัด จึงนิยมใช้คลอรีนระบบผลิตน้ำประปาอย่างแพร่หลาย เป็นสารเคมีที่ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำแต่ระบบจ่ายต้องเป็นระบบที่ ได้รับการออกแบบตามหลักวิชาการจริงๆ อีกนัยหนึ่ง คลอรีนจัดเป็นยุทธปัจจัย จึงถูกควบคุมการใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง ขอบเขตการใช้และการป้องกันอันตราย เมื่อคลอรีนรั่วไหล ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการทั้งสิ้น
          เวลาผ่านมาหลายปี ทำงานอยู่กับการประปาส่วนภูมิภาค ก็พอมีประสบการณ์การออกแบบและภาคปฏิบิติอยู่บ้างที่จริงแล้ว ก็มีค่านิยมแบบไทยไทยนั่นแหละ ไม่ค่อยเขียนบันทึกอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้ศึกษา เลยลองเปลี่ยนแปลงดู เผื่อมีประโยชน์บ้าง เลยเริ่มเขียนเรื่องความรู้เกี่ยวกับคลอรีน ในระบบประปาแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่ ขอให้ถือว่าเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ การเขียนเรื่องนี้ตั้งใจไว้ว่าจะแบ่งเป็น ๒ ตอน โดยตอนแรกเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานและการกำจัดคลอรีนรั่ว ตอนที่สองเกี่ยวกับออกแบบระบบจ่ายคลอรีนและการควบคุม แต่ตอนที่สองยังไม่แล้วเสร็จ เลยนำตอนแรกออกมาทดสอบกระแส ข้อท้วงติงและแนะนำ ดูก่อน

เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

Write comment (0 Comments)

ทำไมน้ำประปาถึงไหลอ่อน

ที่มา จากวารสาร น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3 ปีที่ 38 หน้า 6

Write comment (0 Comments)