วิดีโอการประชุมซักซ้อมการจัดประเภทผู้ใช้น้ำโดยทีมตรวจสอบ

Write comment (0 Comments)

ค่าน้ำประปาคิดจากอะไรบ้าง และ ทำไมค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ

ที่มา จากวารสาร น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3 ปีที่ 38 หน้า 5

 

Write comment (0 Comments)