กปภ. แนะวิธีดูแลระบบประปาในช่วงน้ำท่วม

                         การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แนะนำวิธีการดูแลระบบประปาเตรียมพร้อมหากจำเป็นต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วม เพื่อช่วยลดความเสียหายของระบบประปาภายในบ้านและความเสี่ยงการเกิดปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกติหลังน้ำท่วมลด นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนหนักอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาหลายจังหวัดต้องประสบกับอุทกภัย ทำให้ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายและหลังน้ำลดผู้ประสบเหตุอุทกภัยอาจต้องเผชิญกับปัญหาค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ กปภ. จึงขอแนะนำวิธีการดูแลระบบประปาเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม โดยการปิดก๊อกน้ำภายในบ้านทุกจุดและปิดวาล์วหน้ามิเตอร์น้ำให้สนิท เพราะถ้าหากท่อประปาภายในเกิดชำรุดหรือแตกรั่วในระหว่างน้ำท่วมจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ทำให้ต้องสูญเสียน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์ และเป็นการป้องกันมิเตอร์น้ำทำงานผิดปกติในขณะถูกน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง กปภ. ขอความร่วมมือจากประชาชนตรวจสอบความเสียหายของระบบประปาภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำที่สูงผิดปกติ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น เป็นสาเหตุของปัญหาท่อประปาแตกและชำรุดหลายแห่ง ซึ่งบางพื้นที่อาจที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงยากแก่การหาจุดที่น้ำรั่วไหล กปภ. จึงขอความร่วมมือจากประชาชนหากท่านพบเห็นท่อแตก-ท่อรั่ว กรุณาแจ้งศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า PWA Contact Centerโทร. 1662 เพื่อประสาน กปภ.สาขาในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/68577

 

 

 

 

อ่านต่อที่: https://www.pwa.co.th/news/view/68577

Write comment (0 Comments)

การใช้น้ำอย่างถูกวิธี

การใช้น้ำอย่างถูกวิธี

อาบน้ำ

ควรใช้ขันตักอาบหรือใช้ฝักและในขณะทำการฟอกสบู่ควรปิดก๊อกน้ำไว้ก่อน จะช่วยประหยัดการใช้น้ำและประหยัดมากกว่าอาบด้วยอ่างอาบน้ำ ที่จะสูญเสียน้ำมากถึง 200 ลิตรต่อคนต่อครั้ง การอาบด้วยขันตักอาบหรือฝักบัวจะใช้น้ำประมาณ 20-30 ลิตร ต่อคนต่อครั้งเท่านั้น

โกนหนวด

ควรใช้ภาชนะรองน้ำไว้หรือเปิดก๊อกน้ำเพื่อใช้แค่เพียงพอในการโกนหนวดแต่ละครั้งและเปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างหน้า เมื่อโกนเสร็จจะใช้น้ำเพียง 5 ลิตร ไม่ควรเปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลาที่ทำการโกนหนวด

การแปรงฟัน

ในขณะแปรงฟัน ไม่ควรเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ จะทำให้น้ำไหลสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ในระยะเวลาที่แปรงฟัน 5 นาที อาจจะสูญเสียน้ำมากถึง 40 ลิตร ดังนั้นควรใช้ภาชนะรองน้ำไว้หรือเปิดน้ำใช้หลังแปรงฟันเสร็จ จะใช้น้ำเพียง 5-8 ลิตร

ชักโครก

ชักโครกเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน แต่การใช้ชักโครกแต่ละครั้งจะใช้ปริมาณน้ำ 8-12 ลิตร ดังนั้น ควรใช้ถุงบรรจุน้ำหรืออิฐมาใส่ในโถน้ำเพื่อลดการใช้น้ำ หรือเปลี่ยนมาใช้ชักโครกแบบประหยัดน้ำ และควรใช้โถปัสสาวะเมื่อต้องการปัสสาวะ

ซักผ้า

ควรรวบรวมผ้า ให้ได้มากพอต่อการซักแต่ละครั้งเพาะการซักผ้าต้องใช้น้ำมากและขณะทำการซักไม่ควรเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา หากเปิดน้ำทิ้งไว้ระยะเวลา 15 นาที จะเสียน้ำถึง 200-500 ลิตร และการซักด้วยเครื่องซักผ้าก็ควรรวบรวมผ้าให้พอต่อกำลังของเครื่อง

ล้างถ้วยชามภาชนะ

ควรทำการเช็ดถ้วยชามภาชนะที่เปื้อนเศษอาหาร คราบไขมัน ก่อนทำการล้าง จะช่วยลดการใช้น้ำได้มากกว่าการใช้น้ำฉีดไล่เศษอาหาร ในขณะทำการล้างไม่ควรเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ ควรเปิดใสอ่างไว้ล้างและเพื่อความสะอาดสามารถล้างครั้งที่ 2 ได้โดยจะเสียน้ำเพียง 15-20 ลิตร

ล้างผัก-ผลไม้

ควรเปิดน้ำใส่ภาชนะให้ได้ปริมาณมากพอที่จะล้าง ไม่เปิดก๊อกน้ำให้ไหลตลอดเวลาล้างจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำได้ ยกเว้นผักผลไม้บางประเภทที่ต้องให้น้ำไหลผ่านเพื่อชำระสารเคมีที่อาจติดมา ได้และน้ำที่เหลือสามารถนำไปรดต้นไม้หรือใช้อย่างอื่นได้

เช็ดถูบ้าน

ควร ใช้ภาชนะใส่น้ำแล้วใช้เครื่องมือจุ่มเพื่อล้างทำความสะอาดจะประหยัดกว่าการ รองน้ำจากก๊อกเพื่อทำความสะอาดเครื่องมือสำหรับเช็ดถูบ้าน และไม่ควรใช้สายยางฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดบริเวณลานบ้าน หรือที่จอดรถจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมาก ควรใช้วิธีการกวาด

รดน้ำต้นไม้

ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางที่จะสูญเสียน้ำในปริมาณมากในแต่ละครั้ง และในพื้นที่มาก ๆ ก็ควรใช้ สปริงเกลอร์ หรือจะใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ก็จะช่วยให้ประหยัดการใช้น้ำลงได้ถือเป็นการใช้น้ำอย่างถูกวิธี

ล้างรถ

ควรใช้ภาชนะใส่น้ำและใช้ผ้าหรือเครื่องมือจุ่มแล้วทำความสะอาดรถ จะช่วยลดการใช้น้ำได้มากกว่าที่จะใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ที่จะเสียน้ำเป็นปริมาณมากถึง 200 ลิตร ในระยะเวลา 15 นาที

Write comment (0 Comments)

ลดความไม่พึงพอใจ ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

ที่มา จากวารสาร น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3 ปีที่ 38 หน้า 14

ที่มา จากวารสาร น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3 ปีที่ 38 หน้า 14

Write comment (0 Comments)

น้ำประปาผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำไมต้องคิดค่าน้ำด้วย?

ที่มา จากวารสาร น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3 ปีที่ 38 หน้า 4

Write comment (0 Comments)