ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 19 เมษายน 2565

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่ 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074311245
แฟกซ์ 074312440
สายด่วน กปภ. 1662

หน่วยงาน และ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.5

ลูกค้าสัมพันธ์ : pr.pwa.5@pwa.co.th
เลื่อนขึ้นข้างบน