28 กรกฏาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ช้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

ลงนามถวายพระพร

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ